Car|Rental

T: +31(0)88 730 4100
Info Img

Over Finker Finance

Finker Finance B.V. is een private financieringsmaatschappij en gespecialiseerd in het verstrekken van tijdelijke opportunity financieringen aan handelaren en zakelijke beleggers in onroerend goed en overige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De doelstelling van Finker Finance B.V. is het verstrekken van tijdelijke financieringen aan ondernemers die het voor hen mogelijk maakt om op korte termijn te profiteren van zakelijke kansen en/of het realiseren van continuïteit van de onderneming. Finker financieringen zijn in de regel complexe en op maat gemaakte financieringen met vastgoed als onderpand en worden zeker gesteld door middel van een hypothecair recht (1e en/of 2e in rang) en/of pandrecht. Finker Finance B.V. is onderscheidend ten opzichte van overige financiers door de uitstekende bereikbaarheid van haar medewerkers, de snelle acceptatie van financieringen en haar uitstekende maatwerkoplossingen.

Finker Finance B.V. is opgericht door een ervaren team van ondernemers, senior derivatenhandelaren en financieel planners. Het team van Finker Finance B.V. is in staat om opportunities voor ondernemers in korte tijd om te zetten in daadwerkelijke transacties, groei en/of continuïteit van een onderneming.

Naast de vaste kern van ervaren specialisten en medewerkers zijn er meerdere specialisten betrokken bij Finker Finance B.V., te weten notarissen, advocaten, accountants, makelaars en overige specialisten die enerzijds hen kennis inbrengen op uitvoerend niveau en anderzijds op kennisniveau met als uiteindelijk doel om klanten van Finker Finance B.V. zo optimaal en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Voorwaarden Contact

Financieringen

 
Tijdelijke vastgoed financieringen
 
Voor tijdelijke financieringen van vastgoed (woningen en/of commercieel vastgoed) biedt Finker Finance B.V. een aantal financieringen aan.

Tijdelijke handelsfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor vastgoedhandelaren die zijn gespecialiseerd in de aan en verkoop van woningen en/of commercieel vastgoed. Uitgangspunt van deze financiering is om het vastgoed te kopen, op te knappen en binnen 36 maanden weer door te verkopen.

Tijdelijke bouwfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor vastgoedhandelaren, aannemers en projectontwikkelaars voor aankoop of herfinanciering van grondposities of het (her)ontwikkelen van nieuwe of bestaande gebouwen. Uitgangspunten van de tijdelijke bouwfinanciering is om het onderpand na gereedkomen van de verbouwing door te verkopen of te herfinancieren in verhuurde staat bij een reguliere bank.

Tijdelijke beleggingsfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor ondernemers en vastgoed beleggers die de wens hebben om te investeren in zakelijk verhuurd en/of onverhuurd (commercieel) vastgoed. Of in geval dat zij de zakelijke beleggingsportefeuille wensen uit te breiden, maar die door de strenge acceptatievoorwaarden bij reguliere banken niet kunnen financieren of waarbij de financiering (nog) niet past binnen de reguliere acceptatiekaders.

Uitgangspunt van deze lening is om in gezamenlijk overleg met de cliënt en het team van Finker Finance B.V. naar een situatie toe te werken dat de lening binnen 36 maanden kan worden geherfinancierd bij een reguliere bank of dat de lening binnen 36 maanden kan worden afgelost uit lopende cash flow van de onderneming(en).

Overige financieringen
 
Naast het tijdelijk financieren van vastgoed biedt Finker Finance B.V. nog een aantal financieringen aan.

De Stress financiering

Deze financiering is beschikbaar voor ondernemers die na een faillissement een doorstart willen maken en/of een lopende bancaire schuld willen afkopen. Uitgangspunt van deze financiering is om het voor de ondernemer na een financiële en/of fiscale herstructurering mogelijk te maken zijn en/of haar operationele activiteiten met een verbeterde balans en een verlaagde schuldpositie voort te zetten.

Hybride financiering

De financiering is beschikbaar voor (startende) ondernemers die een innovatief product hebben ontwikkeld en die behoefte hebben aan tijdelijk werkkapitaal. Uitgangspunt van deze financiering is om het voor de startende ondernemer mogelijk te maken de nieuwe activiteiten op te starten en gedurende een periode van maximaal 3 jaar een track record neer te zetten waarmee de ondernemer de Finker Finance B.V. financiering kan herfinancieren bij een reguliere bank.

Let op: Finker Finance B.V. financiert geen productontwikkelingen! De producten dienen gereed te zijn om te kunnen worden verkocht op de markt waarvoor het product is ontwikkeld. Tevens dient de ondernemer vastgoed als zekerheid te kunnen onderzetten!

Overige financieringen

Naast de hierboven genoemde financieringen is het altijd mogelijk om een aanvraag met een acceptant van Finker Finance B.V. te bespreken. Uitgangspunt van een financiering die buiten de kaders valt zoals u hierboven heeft kunnen lezen dient vastgoed als zekerheid te zijn.

Finker Finance B.V. verstrekt geen “blanco” financieringen of financieringen waar geen hypothecaire zekerheden gesteld kunnen worden. Tevens verstrekt Finker Finance B.V. geen leningen aan ondernemers als na het beoordelen van een aanvraag blijkt dat een reguliere bank reeds alle te stellen zekerheden heeft verpand of als niet voldoende duidelijk is op welke wijze een lopende financiering tot stand is gekomen en welke zakelijke en/of prive zekerheden er reeds zijn gesteld.

Nieuwsbrief ontvangen? Maandelijks Finker financieel nieuws

Voorwaarden - Finker Financieringen

Vehicle
Tijdelijke handelsfinanciering
Hoofdsom: Maximaal 1.250.000,- euro
Minimale lening: 50.000,- euro
Looptijd: Maximaal 18 maanden
Maximale loan to value: Maximaal 80% van de marktwaarde of 80% van de koopsom
Rente: Minimaal 0,75% per maand en maximaal 1,25% per maand
Afsluitprovisie: Maximaal 3,5%
Exit fee: Maximaal 3,5%
Offertekosten: Maximaal 675,- euro
Geldigheid offerte: Maximaal 4 weken
Locatie onderpand: Landelijk
Zekerheid: 1e en/of 2e hypothecaire zekerheid
Exit omschrijving: De aanvrager dient altijd vooraf aan te tonen hoe en op welke wijze de lening zal worden afgelost
Maatwerk financieringen: Bespreekbaar
Aanvragen
Vehicle
Tijdelijke bouwfinanciering
Hoofdsom: Maximaal 2.500.000,- euro
Minimale lening: 50.000,- euro
Looptijd: Maximaal 36 maanden
Maximale loan to value: Maximaal 75% van de marktwaarde of 75% van de koopsom
Rente: Minimaal 0,75% per maand en maximaal 1,25% per maand
Bouwdepot: Mogelijk
Rente over opgenomen bedragen uit het bouwdepot: Maximaal 1,25% per maand
Bereidstellingsprovisie over (nog) niet opgenomen bedragen uit het bouwdepot: Maximaal 0,5% per maand
Afsluitprovisie: Maximaal 3,5%
Exit fee: Maximaal 3,5%
Offertekosten: Maximaal 675,- euro
Geldigheid offerte: Maximaal 4 weken
Locatie onderpand: Landelijk
Zekerheid: 1e en/of 2e hypothecaire zekerheid
Exit omschrijving: De aanvrager dient altijd vooraf aan te tonen hoe en op welke wijze de lening zal worden afgelost
Maatwerk financieringen: Bespreekbaar
Aanvragen
Vehicle
Tijdelijke beleggingsfinanciering
Hoofdsom: Maximaal 2.500.000,- euro
Minimale lening: 50.000,- euro
Looptijd: Maximaal 60 maanden
Maximale loan to value: Maximaal 75% van de marktwaarde of 75% van de koopsom
Rente: Minimaal 0,75% per maand en maximaal 1% per maand
Afsluitprovisie: Maximaal 3,5%
Exit fee: Maximaal 3,5%
Offertekosten: Maximaal 675,- euro
Geldigheid offerte: Maximaal 4 weken
Locatie onderpand: Landelijk
Zekerheid: 1e en/of 2e hypothecaire zekerheid
Exit omschrijving: De aanvrager dient altijd vooraf aan te tonen hoe en op welke wijze de lening zal worden afgelost
Maatwerk financieringen: Bespreekbaar
Aanvragen
Vehicle
De Stress financiering
Hoofdsom: Maximaal 1.000.000,- euro
Minimale lening: 50.000,- euro
Looptijd: Maximaal 36 maanden
Maximale loan to value: Maximaal 75% van de marktwaarde of 75% van de koopsom
Rente: Minimaal 0,75% per maand en maximaal 1% per maand
Afsluitprovisie: Maximaal 3,5%
Exit fee: Maximaal 3,5%
Offertekosten: Maximaal 675,- euro
Geldigheid offerte: Maximaal 4 weken
Locatie onderpand: Landelijk
Zekerheid: 1e en/of 2e hypothecaire zekerheid en/of pandrecht van roerende zaken zoals inventaris, debiteuren en/of overige roerende zaken
Exit omschrijving: De aanvrager dient altijd vooraf aan te tonen hoe en op welke wijze de lening zal worden afgelost
Maatwerk financieringen: Bespreekbaar
Overige voorwaarden: Per individuele aanvraag te beoordelen
Aanvragen
Vehicle
Hybride financiering
Hoofdsom: Maximaal 1.000.000,- euro
Minimale lening: 50.000,- euro
Looptijd: Maximaal 60 maanden
Maximale loan to value: Maximaal 75% van de marktwaarde of 75% van de koopsom
Rente: Minimaal 0,75% per maand en maximaal 1% per maand
Afsluitprovisie: Maximaal 3,5%
Exit fee: Maximaal 3,5%
Offertekosten: Maximaal 675,- euro
Geldigheid offerte: Maximaal 4 weken
Locatie onderpand: Landelijk
Zekerheid: 1e en/of 2e hypothecaire zekerheid en/of pandrecht van roerende zaken zoals inventaris, debiteuren en/of overige roerende zaken
Exit omschrijving: De aanvrager dient altijd vooraf aan te tonen hoe en op welke wijze de lening zal worden afgelost
Maatwerk financieringen: Bespreekbaar
Overige voorwaarden: Per individuele aanvraag te beoordelen
Aanvragen
Vehicle
Overige financieringen
Hoofdsom: Maximaal 1.000.000,- euro
Minimale lening: 50.000,- euro
Looptijd: Maximaal 36 maanden
Maximale loan to value: Maximaal 75% van de marktwaarde of 75% van de koopsom
Rente: Minimaal 0,75% per maand en maximaal 1% per maand
Afsluitprovisie: Maximaal 3,5%
Exit fee: Maximaal 3,5%
Offertekosten: Maximaal 675,- euro
Geldigheid offerte: Maximaal 4 weken
Locatie onderpand: Landelijk
Zekerheid: 1e en/of 2e hypothecaire zekerheid en/of pandrecht van roerende zaken zoals inventaris, debiteuren en/of overige roerende zaken
Exit omschrijving: De aanvrager dient altijd vooraf aan te tonen hoe en op welke wijze de lening zal worden afgelost
Maatwerk financieringen: Bespreekbaar
Overige voorwaarden: Per individuele aanvraag te beoordelen
Aanvragen

Aanvragen financiering in 5 stappen

 
1

Intakegesprek

Het eerste contact zal telefonisch plaatsvinden. Uw acceptant van Finker bespreekt met u de case. Wat is het doel van de lening? Hoe lang is de lening benodigd? Omschrijving van het onderpand? Met welke ondernemer hebben we te maken? De betaalbaarheid en de exit regeling? Er vindt een eerste inventarisatie van uw financieringsaanvraag plaats om duidelijkheid te krijgen in uw zakelijke wensen en doelen. Aan het einde van het gesprek zal u acceptant aangeven wel of niet bereid te zijn uw aanvraag in behandeling te nemen.

2

Inventarisatie

Uw acceptant van Finker heeft aangegeven uw financieringsaanvraag in behandeling te willen nemen. U ontvangt hiervoor ons aanvraagformulier en checklist voor uw leningsverzoek. In het aanvraagformulier vragen wij u onder andere uw persoons- en bedrijfsgegevens met de bezittingen en schulden, krediethistorie, zekerheden en exit strategie in te vullen. Daarnaast willen wij voor de beoordeling een aantal stukken van u ontvangen. Zodra wij de gevraagde documenten en de volledig ingevulde en getekende aanvraag hebben ontvangen kan het vervolgproces starten. Uw aanvraag kan nu in behandeling worden genomen.

3

Analyse en Term sheet

Er wordt aan de hand van de aanwezige documenten en de financieringsaanvraag een inventarisatie en analyse van uw onderneming gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar het aanwezig vermogen, de zekerheden, betaalbaarheid, risico’s en exit strategie. Mogelijk wordt er om aanvullende informatie gevraagd. Na de analysering en beoordeling ontvangt u van Finker Finance B.V. een terugkoppeling. Indien er sprake is van een eerste acceptatie ontvangt u een ‘Term sheet’. In deze Term sheet staan de voorwaarden van de zakelijke lening, waaronder de hoofdsom van lening met de rente en looptijd, de kosten en exit regeling.

4

Offerte

Indien u akkoord gaat met de lening en de daarbij behorende condities ontvangen wij de Term sheet getekend retour. Zodra de resterende documenten zijn ontvangen wordt de Term sheet uitgewerkt tot een officiële offerte. U ontvangt de offerte uiterlijk binnen 3 werkdagen. De offerte en voorwaarden worden met u of met uw tussenpersoon doorgenomen. Na ontvangst van de getekende offerte wordt de definitieve acceptatie in gang gezet.

5

De lening en nazorg

De acceptatie van de lening is in gang gezet. Wij werken met het vier ogen principe. Alle gevraagde documenten worden door twee acceptanten (opnieuw) beoordeeld. Wij dragen zorg voor finaal akkoord en sturen de benodigde stukken naar de notaris. De notaris maakt de leningsakte op en Finker Finance B.V. zorgt dat de gelden aan de notaris worden overgemaakt. Gefeliciteerd, u lening is tot stand gekomen, u kunt u ‘opportunity’ gaan realiseren!

Downloads

 
-

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.pdf

Vestigingsadres:

 

Contact

Algemeen

contact-img
Algemene vragen
Telefoon: (088) 730 41 00
Email: info@finker.nl
 
contact-img
Aanvraag
Telefoon: (088) 730 41 00
Email: aanvragen@finker.nl
 
contact-img
Acceptatie
Telefoon: (088) 730 41 00
Email: acceptatie@finker.nl
 
 

Partner

contact-img
Arno Boom
Phone: 06 – 38 82 49 74
Email: arno@finker.nl
 
 

Kwaliteitscoördinator

contact-img
Renata Wanzing
Phone: 06 – 38 07 54 28
Email: renata@finker.nl
 
 

Technischcoördinator

contact-img
Anko Gielkens
Phone: (088) 730 41 00
Email: anko@finker.nl
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.
Adres: Finker Finance B.V., Zaanstraat 6N, 8226 ND Lelystad