Specialisten in vastgoedfinancieringen sinds 2013.

Hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Staat je vraag er niet tussen? Bel of mail gerust.

Wij financieren in alle plaatsen van Nederland en kennen geen uitsluitingen.
Finker heeft ervaring van het financieren van onderpanden in Frankrijk en Italie. Daarnaast staan we ervoor open om naar proposities te kijken voor het financieren van vastgoed in andere landen. Houdt er echter wel rekening mee dat de productvoorwaarden echt maatwerk zijn. Neem daarom contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Wij financieren zowel residentieel vastgoed, commercieel vastgoed, parkeerplaatsen en recreatief onroerend goed.
De kosten zijn o.a. afhankelijk van de gewenste looptijd van de lening, de LTV of LTC, het type vastgoed, de locatie en debiteur. Iedere aanvraag is een maatwerk financiering door de verschillende variabelen. Daarom kunnen wij geen standaardtarief op onze website presenteren.
In privé borg staan voor een lening wordt per case beoordeeld en is o.a. afhankelijk hoe sterk de zakelijke entiteit is en de inschatting van het totale risico van de lening.
Wij beoordelen een dossier in maximaal 5 werkdagen nadat wij een complete aanvraag hebben ontvangen. De stukken die benodigd zijn voor een aanvraag kunt u in onze checklist vinden. Moet u toch sneller passeren? Dit hoeft geen probleem te zijn. Het komt geregeld voor dat we een dossier binnen 2 á 3 dagen bij de notaris gepasseerd hebben. Wij adviseren u om telefonisch contact met ons op te nemen om de mogelijkheden en uw aanvraag en op hoofdpunten door te nemen.
In de meeste gevallen hebben wij geen taxatierapport nodig. Wij beoordelen conform interne richtlijnen of de aankoopprijs of de te herfinancieren bestaande lening overeenkomt met het onderpand.
De loan-to-cost (LTC) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de koopsom en eventuele verbouwingskosten van het onderpand. Hoe lager de LTC hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand.

De loan-to-value (LTV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand. Hoe lager de LTV hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van (executie) verkoop van het onderpand.

De maximale verstrekking per lening is € 2.500.000,-.
De minimale verstrekking per lening is € 50.000,-
Bij de downloads treft u onze checklist waarin u terugvinden welke gegevens wij willen ontvangen voor het indienen van een aanvraag.
Vanzelfsprekend maken wij graag een persoonlijke afspraak. Wij begrijpen goed dat u wil weten wie de personen achter Finker zijn. Het is mogelijk om op ons kantoor af te spreken of we maken een afspraak op locatie.
Een bouwdepot is een voor afgesproken bedrag waar u aanspraak op kunt maken nadat verbouwingswerkzaamheden in het onderpand zijn uitgevoerd. Na ontvangst van de (deel)factuur en declaratieformulier boeken wij de gelden in de meeste gevallen binnen 5 werkdagen uit.
De rente wordt in rekening gebracht vanaf het moment dat de gelden voor de transactie zijn uitgeboekt naar de notaris. Dit is in de meeste gevallen één dag voor passeren.
Afhankelijk van de LTV en waarde van het onderpand in de huidige staat (zonder omgevingsvergunning) is een omgevingsvergunning benodigd. Graag ontvangen wij zoveel mogelijk informatie over het onderpand en de te realiseren plannen zodat we beoordelen of uw financieringswens binnen onze acceptatiekaders past.
Aangezien onze leningen van tijdelijke aard zijn willen wij bij iedere financiering weten hoe de lening weer wordt terugbetaald. Dit kan bijvoorbeeld door het verkopen of herfinancieren van het onderpand. Of wellicht dat de aflossing komt vanuit verkoopopbrengsten van andere onderpanden uit de portefeuille of door aflossing uit cashflow. Wij beoordelen bij iedere financiering of de voorgestelde exit scenario realistisch is. Indien de exit ons niet duidelijk is of wij achtten deze niet realistisch, dan zal uw aanvraag worden afgewezen.

Specialisten in vastgoedfinancieringen sinds 2013.

We hebben al vele honderden projecten gefinancierd.

Niet door ratio’s uit te rekenen, maar gezond verstand te gebruiken.