FINKER FINANCE FINANCIERINGEN

VOORWAARDEN & DOWNLOADS

Voor tijdelijke financieringen van vastgoed (woningen en/of commercieel vastgoed) en het maken van een doorstart bij faillissement en/of het afkopen
van een bancaire schuld biedt Finker Finance de volgende financieringen aan:

Over de Handelsfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor vastgoedhandelaren die zijn gespecialiseerd in de aan en verkoop van woningen en/of commercieel vastgoed. Uitgangspunt van deze financiering is om het vastgoed te kopen, op te knappen en binnen 36 maanden weer door te verkopen.

Over de Bouwfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor vastgoedhandelaren, aannemers en projectontwikkelaars voor aankoop of herfinanciering van grondposities of het (her)ontwikkelen van nieuwe of bestaande gebouwen. Uitgangspunten van de tijdelijke bouwfinanciering is om het onderpand na gereedkomen van de verbouwing door te verkopen of te herfinancieren in verhuurde staat bij een reguliere bank.

Over de Beleggingsfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor ondernemers en vastgoed beleggers die de wens hebben om te investeren in zakelijk verhuurd en/of onverhuurd (commercieel) vastgoed. Of in geval dat zij de zakelijke beleggingsportefeuille wensen uit te breiden, maar die door de strenge acceptatievoorwaarden bij reguliere banken niet kunnen financieren of waarbij de financiering (nog) niet past binnen de reguliere acceptatiekaders.

Uitgangspunt van deze lening is om in gezamenlijk overleg met de cliënt en het team van Finker Finance naar een situatie toe te werken dat de lening binnen 60 maanden kan worden geherfinancierd bij een reguliere bank of dat de lening binnen 60 maanden kan worden afgelost uit lopende cash flow van de onderneming(en).

Over de Stress Financiering

Deze financiering is beschikbaar voor ondernemers die na een faillissement een doorstart willen maken en/of een lopende bancaire schuld willen afkopen. Uitgangspunt van deze financiering is om het voor de ondernemer na een financiële en/of fiscale herstructurering mogelijk te maken zijn en/of haar operationele activiteiten met een verbeterde balans en een verlaagde schuldpositie voort te zetten.

WAT ZEGGEN KLANTEN OVER FINKER FINANCE

OVER FINKER FINANCE

Finker Finance is een private financieringsmaatschappij en gespecialiseerd in het verstrekken van tijdelijke opportunity financieringen aan handelaren en zakelijke beleggers in onroerend goed en overige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De doelstelling van Finker Finance is het verstrekken van tijdelijke financieringen aan ondernemers die het voor hen mogelijk maakt om op korte termijn te profiteren van zakelijke kansen en/of het realiseren van continuïteit van de onderneming. Finker financieringen zijn in de regel complexe en op maat gemaakte financieringen met vastgoed als onderpand en worden zeker gesteld door middel van een hypothecair recht (1e en/of 2e in rang) en/of pandrecht. Finker Finance is onderscheidend ten opzichte van overige financiers door de uitstekende bereikbaarheid van haar medewerkers, de snelle acceptatie van financieringen en haar uitstekende maatwerkoplossingen.

Finker Finance is opgericht door een ervaren team van ondernemers, senior derivatenhandelaren en financieel planners. Het team van Finker Finance is in staat om opportunities voor ondernemers in korte tijd om te zetten in daadwerkelijke transacties, groei en/of continuïteit van een onderneming.

Naast de vaste kern van ervaren specialisten en medewerkers zijn er meerdere specialisten betrokken bij Finker Finance, te weten notarissen, advocaten, accountants, makelaars en overige specialisten die enerzijds hen kennis inbrengen op uitvoerend niveau en anderzijds op kennisniveau met als uiteindelijk doel om klanten van Finker Finance zo optimaal en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

ONS TEAM

Het Team Achter Finker Finance

cruise

Arno Boom

Portfolio manager

arno@finker.nl

06 – 38 82 49 74

cruise

Renata Wanzing

Kwaliteitscoördinator

renata@finker.nl

06 – 38 07 54 28

cruise

Joost van der Toorn

Account manager

joost@finker.nl

06 - 15 15 78 08

cruise

Wendy Westphal

Operationeel Manager

wendy@finker.nl

06 - 55 89 45 72

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.