WAAROM FINKER FINANCE?

3 REDENEN OM VOOR FINKER FINANCE TE KIEZEN

Naast Financier zijn we bij Finker Finance bovenal ondernemer. Door met de blik van een ondernemer naar uw aanvraag te kijken zijn wij in staat om in korte tijd uw kredietbehoefte om te zetten in een financiering die volledig is afgestemd op het behalen van uw doelstellingen.

SNELLE ACCEPTATIE

Als snelheid van het grootste belang is bij het tot stand brengen van een deal dan heb je een financier nodig die met je meedenkt en radendsnel schakelt. Finker Finance is die financier.

FLEXIBELE VOORWAARDEN

Bij traditionele financiers wordt er te vaak gedacht in onmogelijkheden. Finker Finance denkt echter vooral in kansen om zo voor beide partijen een win-win situatie te bewerkstellingen.

PERSOONLIJK CONTACT

Korte lijnen, persoonlijk contact en een heldere en open manier van communiceren is wat u van ons kunt verwachten. Vanaf het indienen van de aanvraag t/m het moment van inlossen van uw lening.

CONTACT ONS

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.

Algemene Vragen

Telefoon: (088) 730 41 00
Email: info@finker.nl

NEEM CONTACT OP

Aanvraag

Telefoon: (088) 730 41 00
Email: aanvragen@finker.nl

NEEM CONTACT OP

Acceptatie

Telefoon: (088) 730 41 00
Email: acceptatie@finker.nl

NEEM CONTACT OP

HOE WERKT HET?

AANVRAGEN FINANCIERING IN 5 STAPPEN

Bij Finker Finance beseffen wij ons als geen ander dat snelheid van cruciaal belang kan zijn bij het tot stand komen van uw financiering. Onze aanvraag procedure is hier zelfs volledig op ingericht. Bij een positieve beoordeling van uw aanvraag is het al mogelijk om binnen 5 werkdagen over uw financiering te beschikken.

INTAKEGESPREK
INVENTARISATIE
ANALYSE & TERM SHEET
OFFERTE
LENING & NAZORG

Het eerste contact zal telefonisch plaatsvinden. Uw acceptant van Finker bespreekt met u de case. Wat is het doel van de lening? Hoe lang is de lening benodigd? Omschrijving van het onderpand? Met welke ondernemer hebben we te maken? De betaalbaarheid en de exit regeling? Er vindt een eerste inventarisatie van uw financieringsaanvraag plaats om duidelijkheid te krijgen in uw zakelijke wensen en doelen. Aan het einde van het gesprek zal uw acceptant aangeven wel of niet bereid te zijn uw aanvraag in behandeling te nemen.

Uw acceptant van Finker heeft aangegeven uw financieringsaanvraag in behandeling te willen nemen. U ontvangt hiervoor ons aanvraagformulier en checklist voor uw leningsverzoek. In het aanvraagformulier vragen wij u onder andere uw persoons- en bedrijfsgegevens met de bezittingen en schulden, krediethistorie, zekerheden en exit strategie in te vullen. Daarnaast willen wij voor de beoordeling een aantal stukken van u ontvangen. Zodra wij de gevraagde documenten en de volledig ingevulde en getekende aanvraag hebben ontvangen kan het vervolgproces starten. Uw aanvraag kan nu in behandeling worden genomen.

Er wordt aan de hand van de aanwezige documenten en de financieringsaanvraag een inventarisatie en analyse van uw onderneming gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar het aanwezig vermogen, de zekerheden, betaalbaarheid, risico’s en exit strategie. Mogelijk wordt er om aanvullende informatie gevraagd. Na de analysering en beoordeling ontvangt u van Finker Finance een terugkoppeling. Indien er sprake is van een eerste acceptatie ontvangt u een ‘Term sheet’. In deze Term sheet staan de voorwaarden van de zakelijke lening, waaronder de hoofdsom van lening met de rente en looptijd, de kosten en exit regeling.

Indien u akkoord gaat met de lening en de daarbij behorende condities ontvangen wij de Term sheet getekend retour. Zodra de resterende documenten zijn ontvangen wordt de Term sheet uitgewerkt tot een officiële offerte. U ontvangt de offerte uiterlijk binnen 3 werkdagen. De offerte en voorwaarden worden met u of met uw tussenpersoon doorgenomen. Na ontvangst van de getekende offerte wordt de definitieve acceptatie in gang gezet.

De acceptatie van de lening is in gang gezet. Wij werken met het vier ogen principe. Alle gevraagde documenten worden door twee acceptanten (opnieuw) beoordeeld. Wij dragen zorg voor finaal akkoord en sturen de benodigde stukken naar de notaris. De notaris maakt de leningsakte op en Finker Finance zorgt dat de gelden aan de notaris worden overgemaakt. Gefeliciteerd, u lening is tot stand gekomen, u kunt uw ‘opportunity’ gaan realiseren!

FINKER FINANCE FINANCIERINGEN

VOORWAARDEN & DOWNLOADS

Voor tijdelijke financieringen van vastgoed (woningen en/of commercieel vastgoed) en het maken van een doorstart bij faillissement en/of het afkopen
van een bancaire schuld biedt Finker Finance de volgende financieringen aan:

Over de Handelsfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor vastgoedhandelaren die zijn gespecialiseerd in de aan en verkoop van woningen en/of commercieel vastgoed. Uitgangspunt van deze financiering is om het vastgoed te kopen, op te knappen en binnen 36 maanden weer door te verkopen.

Over de Bouwfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor vastgoedhandelaren, aannemers en projectontwikkelaars voor aankoop of herfinanciering van grondposities of het (her)ontwikkelen van nieuwe of bestaande gebouwen. Uitgangspunten van de tijdelijke bouwfinanciering is om het onderpand na gereedkomen van de verbouwing door te verkopen of te herfinancieren in verhuurde staat bij een reguliere bank.

Over de Beleggingsfinanciering

Deze financieringen zijn beschikbaar voor ondernemers en vastgoed beleggers die de wens hebben om te investeren in zakelijk verhuurd en/of onverhuurd (commercieel) vastgoed. Of in geval dat zij de zakelijke beleggingsportefeuille wensen uit te breiden, maar die door de strenge acceptatievoorwaarden bij reguliere banken niet kunnen financieren of waarbij de financiering (nog) niet past binnen de reguliere acceptatiekaders.

Uitgangspunt van deze lening is om in gezamenlijk overleg met de cliënt en het team van Finker Finance naar een situatie toe te werken dat de lening binnen 60 maanden kan worden geherfinancierd bij een reguliere bank of dat de lening binnen 60 maanden kan worden afgelost uit lopende cash flow van de onderneming(en).

Over de Stress Financiering

Deze financiering is beschikbaar voor ondernemers die na een faillissement een doorstart willen maken en/of een lopende bancaire schuld willen afkopen. Uitgangspunt van deze financiering is om het voor de ondernemer na een financiële en/of fiscale herstructurering mogelijk te maken zijn en/of haar operationele activiteiten met een verbeterde balans en een verlaagde schuldpositie voort te zetten.

WAT ZEGGEN KLANTEN OVER FINKER FINANCE

OVER FINKER FINANCE

Finker Finance is een private financieringsmaatschappij en gespecialiseerd in het verstrekken van tijdelijke opportunity financieringen aan handelaren en zakelijke beleggers in onroerend goed en overige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De doelstelling van Finker Finance is het verstrekken van tijdelijke financieringen aan ondernemers die het voor hen mogelijk maakt om op korte termijn te profiteren van zakelijke kansen en/of het realiseren van continuïteit van de onderneming. Finker financieringen zijn in de regel complexe en op maat gemaakte financieringen met vastgoed als onderpand en worden zeker gesteld door middel van een hypothecair recht (1e en/of 2e in rang) en/of pandrecht. Finker Finance is onderscheidend ten opzichte van overige financiers door de uitstekende bereikbaarheid van haar medewerkers, de snelle acceptatie van financieringen en haar uitstekende maatwerkoplossingen.

Finker Finance is opgericht door een ervaren team van ondernemers, senior derivatenhandelaren en financieel planners. Het team van Finker Finance is in staat om opportunities voor ondernemers in korte tijd om te zetten in daadwerkelijke transacties, groei en/of continuïteit van een onderneming.

Naast de vaste kern van ervaren specialisten en medewerkers zijn er meerdere specialisten betrokken bij Finker Finance, te weten notarissen, advocaten, accountants, makelaars en overige specialisten die enerzijds hen kennis inbrengen op uitvoerend niveau en anderzijds op kennisniveau met als uiteindelijk doel om klanten van Finker Finance zo optimaal en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

ONS TEAM

Het Team Achter Finker Finance

cruise

Arno Boom

Portfolio manager

arno@finker.nl

06 – 38 82 49 74

cruise

Renata Wanzing

Kwaliteitscoördinator

renata@finker.nl

06 – 38 07 54 28

cruise

Joost van der Toorn

Account manager

joost@finker.nl

06 – 38 82 49 74

cruise

Wendy Westphal

Operationeel Manager

wendy@finker.nl

06 - 55 89 45 72

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.